Xuất xưởng máy đính thẻ

  21-08-2021

MMT xuất xưởng lô máy tháng 6 với máy đính thẻ để phục vụ cho việc sản xuất căn cước công dân nhanh hơn, năng suất hơn cho người dân.

Ngành cơ khí tìm hướng đi mới

  07-01-2021

Sau 9 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí, đến nay, các doanh nghiệp cơ khí đã đạt được những kết quả nhất định nhưng cũng còn không ít âu lo về định hướng phát triển tương lai.

Ứng dụng nhiều công nghệ cơ khí chế tạo mới

  07-01-2021

Chương trình cơ khí chế tạo KC.05/06-10 là chương trình KH – CN trọng điểm cấp Nhà nước. Trong quá trình thực hiện từ năm 2006 – 2010, chương trình đã đem lại những thành công ấn tượng. Nhiều đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí chế tạo đã được nghiệm thu và ứng dụng thực tiễn. Do đó, trong giai đoạn 2011 - 2020, ngành cơ...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

0936499975
02436408359