Năng lực MMT

  07-03-2023

STT

THIẾT BỊ

NHÁ SẢN XUẤT

MODEN

XUẤT XỨ

HÀNH TRÌNH

1

MÁY PHAY CNC

OKUMA & HOWA

MILAC415V

NHẬT BẢN

400X600

2

HITACHI SEIKI

VK55II

NHẬT BẢN

400X800

3

HITACHI SEIKI

VK55II

NHẬT BẢN

400X800

4

HITACHI SEIKI

VK55II

NHẬT BẢN

400X800

5

HITACHI SEIKI

VK55II

NHẬT BẢN

400X800

6

HITACHI SEIKI

VK55II

NHẬT BẢN

400X800

7

HITACHI SEIKI

VK55II

NHẬT BẢN

400X800

8

HITACHI SEIKI

VK55II

NHẬT BẢN

400X800

9

MORI SEIKI

MV55

NHẬT BẢN

550X1100

10

MORI SEIKI

VM40

NHẬT BẢN

400X600

11

MORI SEIKI

VM40

NHẬT BẢN

400X600

12

MORI SEIKI

VM40 II

NHẬT BẢN

400X600

13

MORI SEIKI

VM40 III

NHẬT BẢN

400X600

14

MORI SEIKI

VM40 III

NHẬT BẢN

400X600

15

MORI SEIKI

VM40 III

NHẬT BẢN

400X600

16

MORI SEIKI

VM40 II

NHẬT BẢN

400X600

17

MITSUBISHI

M-V40A

NHẬT BẢN

400X600

18

MATSUURA

RA-II

NHẬT BẢN

400X600

19

MIYANO

TSV35

NHẬT BẢN

300X500

20

HAMAI

3VS

NHẬT BẢN

400X600

21

MÁY TIỆN CNC

FUJI

TN30

NHẬT BẢN

300

22

SEIKI

NR15

NHẬT BẢN

350

23

SEIKI

NR23

NHẬT BẢN

500

24

MÁY CẮT DÂY CNC

DATIE

DK450

TRUNG QUỐC

630x450

25

DATIE

DK350

TRUNG QUỐC

450x350

26

DATIE

DK450

TRUNG QUỐC

630x450

27

MÁY BẮN LỖ CNC

 

DZ -340

TRUNG QUỐC

300X500

28

MÁY PHAY CƠ

SHIZUOKA

 

NHẬT BẢN

300x700

29

KANTO

 

NHẬT BẢN

300x700

30

HOWASHANGYO

 

NHẬT BẢN

300x700

31

IWASHITA

 

NHẬT BẢN

200x400

32

ENSHU

 

NHẬT BẢN

300x600

33

MÁY TIỆN CƠ

HOWA STRONG

 

NHẬT BẢN

800

34

TUDA

 

NHẬT BẢN

600

35

MÁY MÀI CƠ

AMADA

6G64F

NHẬT BẢN

400X600

36

NICCO

F3929

NHẬT BẢN

150X300

37

MÁY KHOAN  - TA RÔ

KIRA 

KBR-600T

NHẬT BẢN

600X600

38

KIRA 

KRT-340

NHẬT BẢN

340X340

39

KIRA 

KRT-340

NHẬT BẢN

340X340

40

ENSHU

ESD-350-AF-2

NHẬT BẢN

350X350

41

ASHINA

ATD-410

NHẬT BẢN

410X410

42

UNIFAST

ETM-12-1100

TRUNG QUỐC

1100X1100

43

MÁY CƯA-MÁY CẮT

AMADA 

H-250-SA

NHẬT BẢN

250

44

AMDA

V300

NHẬT BẢN

300

45

TIẾN ĐẠT

 

VIỆT NAM

 

46

MÁY HÀN

 ĐIỆN CƠ

 

VIÊT NAM

 

47

RIVCEN

 

TRUNG QUỐC

 

48

JASIC

 

TRUNG QUỐC

 

49

MÁY CMM

HEXAGON

EXPLORER CLASSIC

TRUNG QUỐC

1000X2000

50

NANO

PROMAS S564

TRUNG QUỐC

500X600

51

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG

JOHOYD

R21032070

TRUNG QUỐC

 

 

52

MÁY ĐO QUANG HỌC

RATIONAL

VJE50216

TRUNG QUỐC

300X500

 

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

0936499975
02436408359