Năng lực MMT

  13-09-2021
STT THIẾT BỊ NHÁ SẢN XUẤT MODEN XUẤT XỨ HÀNH TRÌNH
1 MÁY PHAY CNC OKUMA & HOWA MILAC415V NHẬT BẢN 400X600
2 HITACHI SEIKI VK55II NHẬT BẢN 400X600
3 HITACHI SEIKI VK55II NHẬT BẢN 400X602
4 MORI SEIKI MV55 NHẬT BẢN 550X1100
5 MORI SEIKI VM40 NHẬT BẢN 400X600
6 MORI SEIKI VM40 NHẬT BẢN 400X600
7 MORI SEIKI VM40 II NHẬT BẢN 400X600
8 MORI SEIKI VM40 III NHẬT BẢN 600X1000
9 MORI SEIKI VM40 II NHẬT BẢN 400X600
10 MITSUBISHI M-V40A NHẬT BẢN 400X600
11 MATSUURA RA-II NHẬT BẢN 400X600
12 MIYANO TSV35 NHẬT BẢN 300X500
13 HAMAI 3VS NHẬT BẢN 400X600
14 MÁY TIỆN CNC FUJI TN30 NHẬT BẢN 300
15 SEIKI NR15 NHẬT BẢN 350
16 SEIKI NR23 NHẬT BẢN 500
17 MÁY CẮT DÂY CNC DATIE DK450 TRUNG QUỐC 630x450
18 DATIE DK350 TRUNG QUỐC 450x350
19 DATIE DK450 TRUNG QUỐC 630x450
20 MÁY PHAY CƠ SHIZUOKA   NHẬT BẢN 300x700
21 KANTO   NHẬT BẢN 300x700
22 HOWASHANGYO   NHẬT BẢN 300x700
23 IWASHITA   NHẬT BẢN 200x400
24 ENSHU   NHẬT BẢN 300x600
25 MÁY TIỆN CƠ HOWA STRONG   NHẬT BẢN 800
26 TUDA   NHẬT BẢN 600
27 MÁY MÀI CƠ AMADA 6G64F NHẬT BẢN 400X600
28 NICCO F3929 NHẬT BẢN 150X300
29 MÁY KHOAN  - TA RÔ KIRA  KBR-600T NHẬT BẢN 600X600
30 KIRA  KRT-340 NHẬT BẢN 340X340
31 KIRA  KRT-340 NHẬT BẢN 340X340
32 ENSHU ESD-350-AF-2 NHẬT BẢN 350X350
33 ASHINA ATD-410 NHẬT BẢN 410X410
34 UNIFAST ETM-12-1100 TRUNG QUỐC 1100X1100
35 MÁY CƯA-MÁY CẮT AMADA  H-250-SA NHẬT BẢN 250
36 AMDA V300 NHẬT BẢN 300
37 TIẾN ĐẠT   VIỆT NAM  
38 MÁY HÀN  ĐIỆN CƠ   VIÊT NAM  
39 RIVCEN   TRUNG QUỐC  
40 JASIC   TRUNG QUỐC  
41 MÁY CMM NANO PROMAS S564 TRUNG QUỐC 500X600
42 MÁY ĐO ĐỘ CỨNG Future tech FM300 NHẬT BẢN  
43 FV700 NHẬT BẢN  

 

0936499975
02436408359